کتاب هفته ۱۷

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو


 جلد کتاب هفته شماره ۱۷
جلد کتاب هفته شماره ۱۷
 پشت جلد کتاب هفته شماره ۱۷
پشت جلد کتاب هفته شماره ۱۷
 کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۵ (فهرست)
 کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۶ (فهرست)
 کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۷ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۷ (فهرست)
 کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۸ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۸ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۱۷

۸ بهمن ۱۳۴۰

محتویات

در این مجلد:

داستان

  • لبخند خونین ... اثر لئونید آندریف ... ترجمه مهندس کاظم انصاری ... در صفحه ۹
  • شاعر ... اثر کارل چابک ... ترجمهٔ ایرج نوبخت ... ۸۷
  • خانه خالی ... اثر عزیز نسین ... ترجمهٔ ثمین باغچه‌بان ... ۹۹
دورگه ... ۱۸۱
فرفره ... ۱۸۴
شمشیر ... ۱۸۵
بازگشت ... ۱۸۷

شعر

  • حالت ... از م - امید ... ۱۷۵
  • پیوند ... از فرخ تمیمی ... ۱۷۸
  • قاتل ... از اسکار وایلد ... ۱۷۹

هنر و دانش

کتاب کوچه

با همکاری علی بکوکباشی

شطرنج

باهمکاری رضا جمالیان

جامانده از فهرست:


کتاب هفته
زیر نظر دکتر محسن هشترودی و شورای نویسندگان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات کیهان
تهران، خیابان فردوسی، تلفن‌های ۳۱۵۶۱ تا ۳۱۵۶۵
روزهای یکشنبه منتشر می‌شود
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار