کتاب هفته ۱۳

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو


 جلد کتاب هفته شماره ۱۳
جلد کتاب هفته شماره ۱۳
 پشت جلد کتاب هفته شماره ۱۳
پشت جلد کتاب هفته شماره ۱۳
 کتاب هفته شماره ۱۳ صفحه۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۳ صفحه ۵ (فهرست)
 کتاب هفته شماره ۱۳ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۳ صفحه ۶ (فهرست)
 کتاب هفته شماره ۱۳ صفحه ۷ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۳ صفحه ۷ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۱۳

۱۰ دی ماه ۱۳۴۰


محتویات

در این مجلد:

داستان‌ها:

  • دزد همینه . . . . از عزیز نسین . . . . ترجمهٔ رضا . . . . ۳۹
  • رمهٔ حوا . . . . از بلاسکو ایبانز . . . . ترجمهٔ مهندس کاظم انصاری . . . . ۴۹


کتاب ضمیمه:

  • خونحواهی . . . . از تامس دیوئی . . . . ترجمهٔ ضمیر . . . . ۷۹


کتاب شطرنج:

  • شطرنج . . . . از رضا جمالیان . . . . ۸۷


کتاب دانش:


کتاب شعر:

  • اقتراح . . . . نادر نادرپور . . . . ۱۲۶
  • آهوان . . . . دکتر رضا براهنی . . . . ۱۳۰


کتاب کوچه:


فرهنگ ادبیات و هنر . . . . ۱۴۵

دایرة‌المعارف . . . . ۱۴۹

اندیشه‌ها و هنرها . . . . ۱۷۳

جامانده از فهرست:کتاب هفته
زیر نظر دکتر محسن هشترودی و شورای نویسندگان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات کیهان
تهران، خیابان فردوسی، تلفن‌های ۳۱۵۶۱ تا ۳۱۵۶۵
روزهای یکشنبه منتشر می‌شود
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار