کتاب هفته ۱۱

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو


 جلد کتاب هفته شماره ۱۱
جلد کتاب هفته شماره ۱۱
 پشت جلد کتاب هفته شماره ۱۱
پشت جلد کتاب هفته شماره ۱۱
 کتاب هفته شماره ۱۱ صفحه۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۱ صفحه ۵ (فهرست)
 کتاب هفته شماره ۱۱ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۱ صفحه ۶ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۱۱

۲۶ آذر ۱۳۴۰

محتویات

در این مجلد:

داستان‌ها

  • مرگ گاو ... لیام اوفلاهرتی ... ترجمهٔ ایرج پزشک‌نیا ... ۴۹
  • یین‌چه ... پو - سونگ‌لینگ ... ترجمهٔ عبدالـله توکل ... ۶۷

کتاب ضمیمه

کتاب شطرنج

کتاب دانش

کتاب شعر

کتاب کوچه


دائرةالمعارف

اندیشه‌ها و هنرها ... ۲۰۵

جامانده از فهرست:کتاب هفته
زیر نظر دکتر محسن هشترودی و شورای نویسندگان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات کیهان
تهران، خیابان فردوسی، تلفن‌های ۳۱۵۶۱ تا ۳۱۵۶۵
روزهای یکشنبه منتشر می‌شود
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار