کتاب جمعه ۳۶

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو


 جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۶
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۶
 جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۶
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۶
 جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۶
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۶
 پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۶
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۶
 کتاب جمعه سال اول شماره ۳۶ صفحه ۱ (فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۶ صفحه ۱ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۳۶

۱ خردادماه ۱۳۵۹


محتویات

طرح و عکس

داریوش رادپور... ۲

عکس از آراز... ۷

عکس از ک. ا.... ۲۳

مجسمه از احد حسینی... ۶۹

مسعود دشتبان... ۱۵۶


مقالات و مقولات

م. مراد... ۳

دُمیتیلا باریوس دوچونگارا

ا. شاملو - ع. پاشائی... ۹

بیژن جزنی... ۴۶

سمیر امین

ا.م. جهانی... ۶۰

استیفن جی. گولد

بهمن... ۷۰

شاهرخ مسکوب... ۸۰

خ. کیانوش... ۹۶

و. ای. لنین

ج. پوینده... ۱۰۳


قصه

اکبر سردوزآمی... ۳۰


شعر

منصور اوجی... ۲۴

اسماعیل یوردشاهیان... ۴۳

هانس ماگنوس

هوشنگ برمکی... ۵۸


اسناد تاریخی

کانون نویسندگان... ۱۱۴

کانون‌های دمکراتیک... ۱۱۷


***


کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار