کتاب جمعه ۳۰

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو


 جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰
 جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰
 جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰
 پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰
 کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۱ (فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۱ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۳۰

۲۳ اسفندماه ۱۳۵۸


محتویات

طرح و عکس

  • عکس روی جلد

فرشاد فرّهی

هنگامه گلستان

مریم زندی

مهشید فرهمند... ۶۴

انژ مورات... ۵۲

چاپ زوریخ، ۱۹۵۸


مقالات و مقولات

م. مراد... ۳

باقر پرهام... ۸

منصوره م.... ۱۴

فرخنده... ۲۲

دیانا... ۳۷

هما ناطق.... ۴۵

ف. ح. نرگس... ۵۵


نمایشنامه

برتولت برشت... ۱۰۶


شعر

بتول عزیزپور... ۸۲

مینا دست‌غیب... ۸۱

پروانه مهیمن... ۶۳


...

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار