کتاب جمعه ۱۸

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو


 جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۸
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۸
 جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۸
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۸
 جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۸
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۸
 پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۸
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۸
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۸ صفحه ۱(فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۸ صفحه ۱(فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۱۸

۲۲ آذرماه ۱۳۵۸


محتویات

طرح و عکس


مقالات و مقولات

م. مراد... ۳

فرخ صادقی... ۱۰

گوران تربورن

آزاده… ۸۳

کشت سنتی اطراف بوشهر

عباس گروسی... ۹۶

ایهان باشگوز

باجلان فرخی… ۱۱۴

نقدی بر «نقد سلاح» رژی دبره

سلیم سلمان... ۱۲۶


قصّه

آندرِی آنیکین

سروژ استپانیان... ۱۵


شعر

م - ع. سپانلو... ۷۱


پرسه در متون


کتاب‌های تازه


با خوانندگان


در پاسخ خوانندگان

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار