کتاب جمعه ۱۴

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو


 جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴
 جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴
 جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴
 پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۱(فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۱(فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۱۴

۱۷ آبان‌ماه ۱۳۵۸


محتویات

طرح و عکس

یراه... ۲


مقالات و مقولات

سردبیر... ۳

اسماعیل خوئی... ۷۱

باقر پرهام... ۷۸

محمد قاضی... ۸۵

م-ع. سپانلو... ۱۰۰

غلامحسین میرزاصالح... ۱۱۰

جیمز ف. پتراس... ۱۱۶

باجلان فرخی... ۱۲۶


کتاب‌های تازه


پرسه در مطبوعات


کتاب کوچه

احمد شاملو... ۱۳۷


قصه

محمدرضا صفدری... ۶


شعر

ف. ش.... ۵۰

سعید یوسف... ۵۲

رامین شهروند... ۵۵


با خوانندگان

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار