تسلسل

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب هفته شماره ۲۰ صفحه ۱۶۶
کتاب هفته شماره ۲۰ صفحه ۱۶۶

تسلسل

من آن پائیزه برگم رنگ در رنگ

که بادم می‌برد فرسنگ فرسنگ

به هر دوری بهاری می‌کنم طی

گهی آبم، گهی نازم، گهی سنگ

«رویا»


انتظار

من و ظهر کویر و انتظاری

ز پای عابری شوق گذاری

صدائی دور و، در پیش نگاهم

گریز جاده و گرد سواری

محمود کیانوش

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار