به‌یاد مالکوم ایکس

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۱۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۱۸

ماری ایْوِنز[۱]


(۱۹ مه ۱۹۲۶ تا ۲۸ فوریه ۱۹۶۵)


الحاج ملک شهباز... دیگرگونگی‌هائی را درنوردید و

سیاه و درخشان به‌در آمد و راه را نشان داد....


که حقیقتی شد... و اقدامی مثبت...

و بیش از صدائی در باد


که استحاله‌ئی شد که ما توانستیم ببینیم... و لمس کنیم

واقعیت را با وجود...


که حقیقت‌های خود را به‌آواز بلند گفت... مبارزجوئی‌هایش را زمزمه کرد...

نسلی کامل را برانگیخت تا قدرت او را به‌کار برند...


که روحانیت سیاه او در هوا منفجر شد

و ما استنشاقش کردیم و او پاره‌ئی از من شد

و تو او را در خود داری... و او بی‌آرام است و می‌خواهد...


او خواستار اقدامی است برتر از گفتار. - اقدامی که رهائی‌بخش است....

عشقی فراتر از افسوس. - عشقی که امروز را می‌آفریند

انباشته از دانش فردا و آنچه خواهد شد....

مگر این که بجنبیم و آن را به‌صورتی که باید باشد درآوریم....


الحاج ملک شهباز... که دیگرگونگی‌هائی را درنوردید

و حقیقتی شد... و اقدامی مثبت...

و بیش از صدایی در باد


ترجمهٔ رامین شهروند


پاورقی‌ها

  1. ^ Mari Evans، شاعرهٔ سیاهپوست آمریکائی و نویسندهٔ کتاب من یک زن سیاهم.
  2. ^  Malcolm X، رهبر مسلمانان سیاه آمریکا که در سال ۱۹۶۵ به‌قتل رسید. لقب او الحاج ملک شهباز بود.
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار