بندر ترکمن

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱ صفحه ۲۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱ صفحه ۲۳


اندوهِ پس نشستنِ دریا

در چشم‌های گودِ مورّب

که گوئی

هماره افق را می‌کاوند

حتی آن دَم

که رویاروی
در چشمانت می‌نگرند.


هجوم رنج و

غرورِ هرگز واپس ننشستن. -

این حکایتی کهن است

که دیدگانِ ترکمنی

به‌ کم سخنی

اندکی از آن را باز می‌گویند.


یحیی هاشمی
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار