برای گلسرخی

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۱۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۱۷

تا نامت را

بر هر گل سرخ

با خون نبشته‌اند

خاطر باغ هرگز

هرگز

از خاطره‌ات

فارغ نخواهد ماند.


۵۸/۹/۲۵
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار