با خوانندگان

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۳ صفحه ۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۳ صفحه ۳

ک‌تاب جمعه هنوز جا نیفتاده است. به‌این نکته معترفیم. در مسائل فنی، بخصوص، هنوز مشکلاتی داریم که امید است تا هفتهٔ آینده مرتفع شود. این مشکلات، هم بر محتوای مجله و هدف‌های ما اثر نهاده و هم در امر توزیع آن. منجمله اگرچه قرار بر این بوده است که شمارهٔ هر هفته روز پنجشنبه در سراسر کشور توزیع شود، دست کم طی دو شمارهٔ گذشته توفیق نیافتیم بدین وعده عمل کنیم و این شماره را هم هنوز نمی‌دانیم خواهیم توانست به‌موقع برسانیم یا نه.

خوانندگان کتاب جمعه خواهان آنند که در شرایط موجود جامعه، گروه نویسندگان ما چابک‌تر حرکت کنند و مسائل حاد سیاسی و اجتماعی را با صراحت لهجه و منطقی قاطع بشکافند و تاریکی‌ها را روشن کنند. ما نیز جز این نمی‌خواهیم و وظیفه‌ئی جز این نمی‌شناسیم لیکن متأسفانه تا این ساعت گرفتار مشکلاتی پیش‌بینی ناشده بوده‌ایم: کار تنظیم صفحات و امور چاپ و صحافی هر شمارهٔ مجله، با توجه به‌حجم و تیراژ سنگین آن، بیش از یک هفته و در مواردی ده روز وقت گرفته است و اکنون همه تلاش خود را متمرکز کرده‌ایم که این مدت را به‌حداقل برسانیم تا بتوانیم با مسائل هفته کم و بیش پا به پا حرکت کنیم و به‌نیاز خوانندگان و جامعه خود پاسخ بگوئیم.

امید بسیار داریم که این مشکلات تا این شماره و حداکثر تا هفتهٔ آینده حل شده باشد و مجله که ناگزیر تاکنون بدون مقاله اساسی منتشر شده است از شمارهٔ بعد بتواند در ارتباط با مسائل بنیادی و رویدادها به انعکاس سنجیدهٔ نظرگاه‌ها توفیق یابد.

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار