آیهٔ تطهیر

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۱۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۱۷

تا دست بشر

در مسیر عروجش

تخم نابرابری را کاشت

نطفهٔ مقدس نبرد

در بستر تاریخ روئیدن گرفت

و میوه‌اش اکنون

در دست من و

بر دوش تو

آیهٔ تطهیر را

در سرود و صفیر

بر بردگان دوزخ

نازل می‌کند

شاید

در این همه سر

که سجده به‌تزویر می‌برند

تقدّس راستین

بر یکی رُخْنَما شود.


۵۸/۱۰/۱۴
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار