آنان عشق را به‌قتل آورده‌اند

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۲ صفحه ۲۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۲ صفحه ۲۳


۳ شعر از اسپانیا

پِسوس لوپِنر پاچِکو


آنان عشق را به‌قتل آورده‌اند

و مردانی را که عاشق بوده‌اند،

آنان ترانه را به‌قتل آورده‌اند

و کسانی را که ترانه زمزمه می‌کرده‌اند.


آنان، آری، بر این زمینِ خواستنی

همه چیزی را به‌قتل آورده‌اند

امّا نه آن گل کوچک را

که هنوز نشکفته بود.

ازمجموعهٔ خنیاگر عشق ممنوع
[۱۹۶۲]
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار