آفتاب

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۶ صفحه ۸۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۶ صفحه ۸۲


سرزمین من تابوتی نیست

که به‌خاکش توان سپرد

زیر فشار چکمهٔ زنگاری زمان.


سرزمین من بُمبی است،

روزی منفجر خواهد شد

تا آفتاب

رشته رشته تقسیم شود

میان خانه‌ها.

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار