این دو تلگراف به‌مناسبت اول ماه مه خطاب به‌کارگران ایران واصل شده است:

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۳۴ صفحه ۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۴ صفحه ۳


کارگران ایران

کارگران فولادسازی ایتالیا درودهای برادرانهٔ خود را به‌مناسبت جشن اول ماه مه به‌کارگران ایرانی تقدیم داشته، امیدوارند که کارگران، زنان، دهقانان و اقلیت‌های قومی ایران بتوانند آزادی‌های کامل سندیکائی و دمکراتیک را برای خویش تحصیل کنند، و با همکاری برادرانه بین سازمان‌های کارگری به‌استقرار صلح بین خلق‌ها دست یابند.

دبیرخانه ملی فدراسیون

کارگران فولادسازی ایتالیا – رُم

از پاریس،

به‌مناسبت اول ماه مه کنفدراسیون دمکراتیک کار فرانسه CFDT آرزو می‌کند که کارگران ایران در ایجاد یک سازمان سندیکائی نیرومند، واحد و مستقل با موفقیت کامل قرین باشند. سازمان سندیکائی باید حفظ دستاوردهای کارگران را تضمین کند و با قاطعیت در پی کسب دستاوردهای نوین باشد. CFDT همبستگی بین‌المللی خود را با کارگران ایران تجدید می‌کند و مخالفت خود را با سیاست‌هایی مثل محاصره اقتصادی که استقلال ایران را در مقابل بلوک‌ها بخطر می‌اندازد ابراز می‌دارد. CFDT آرزو می‌کند که مسألهٔ گروگان‌ها هر چه زودتر از طریق مذاکره حل شود.

ژاک شِرِک

نایب دبیرکل، مسؤول بخش بین‌المللی

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار